Telefon:40 10 71 13

Din Entreprenør og kloakmester i Ølstykke Din Entreprenør og kloakmester i Ølstykke Din Entreprenør og kloakmester i Ølstykke Din Entreprenør og kloakmester i Ølstykke

Om TIK – Entreprenør & Aut. Kloakmester Kurt Vilhelmsen

Hvad er TIK ?

Teknologisk Instituts Kontrolinstans for gasservice, kloak og VVS

Teknologisk Institut har oprettet en uafhængig kontrolinstans: TIK, der trækker på al den ekspertise, som Teknologisk Institut råder over på gasservice og -installationsområdet samt vand- og afløbsområdet. TIK står for Teknologisk Instituts Kontrolinstans for gasservice, kloak og VVS.

Godkendelse fra Teknologisk Instituts Kontrolinstans – TIK omfatter:

§ Vurdering af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

§ Kontrol af, om systemet bruges rigtigt i virksomheden

§ Periodisk kontrol af, om systemet fortsat anvendes i virksomheden

eller

§ Periodisk tilsyn med det udførte arbejde (kun på kloak og VVS)

2. Virksomhedens kvalitetsmålsætning

Virksomheden er tilmeldt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet.

Virksomheden ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt af kunder og ansatte for udførelse af fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.

Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende:

  • Overholdelse af indgåede aftaler
  • Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen
  • Arbejder udføres håndværksmæssigt korrekt og efter gældende regler
  • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
  • Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både m.h.t. produkter og metoder
  • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav
  • I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet