Telefon:40 10 71 13

Markdræn

Etablering eller renovering af markdræn sker efter et grundigt forarbejde, med drnopmåling af markens højdeforskelle, vandstand på tilslutningsmuligheder og plantegninger af eksisterende dræn.

I samråd med bygherre drøftes hvor effektiv dræning af marken skal være. Her har størrelsen og afstanden mellem drænledninger en betydning, ligesom man kan drøfte, om der skal etableres stikdræn på ledningen.

For at opnå så høj præcision som muligt, udføres gravearbejde med laser.

Drænet lægges i egnet drænmateriale, der bestemmes efter jordtype.