Telefon:40 10 71 13

Nedsivningsanlæg

KMV etablerer også nedsivningsanlæg.dsc00112

Nedsivningsanlæg benyttes ofte hvor der ikke er anlagt offentlig kloak.
Vi er behjælpelige fra start til slut, med indhentning af tilladelse, samt etablering af anlægget.

Vi kan også udføre andre løsninger inden for kloakering i det åbne land, F.eks.:
Minirensningsanlæg
Sandfilteranlæg
Faskiner
Pilerensningsanlæg åben/lukket
Samletanke
Septiktanke
Bundfældningstanke
Olie udskiller
Fedt udskiller
m.m.